Бюджет

Бюджет за 2024 годинаУтвърден бюджет за 2023 година

Бюджет за 2023 година
Бюджет за 2022 година
Бюджет за 2021 година 
Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.07.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.05.2020г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 30.04.2020г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 29.02.2020г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2020г. до 31.01.2020г.

 

Бюджет за 2019 година 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.11.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.10.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.08.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.07.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.05.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 30.04.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 28.02.2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2019г. до 31.01.2019г.

 

Бюджет за 2018 година 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.11.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.10.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.08.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.07.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.05.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 30.04.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 28.02.2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2018г. до 31.01.2018г.

 

Бюджет за 2017 година 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.11.2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.10.2017г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.08.2017г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.07.2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.06.2017г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.05.2017г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.04.2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.03.2017г. 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 28.02.2017г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 31.01.2017г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"