Публикации

Показват се публикации от октомври, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",С. БРЕНИЦА КЪМ 31.08.2019 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КЪМ 31.08.2019 Г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",С. БРЕНИЦА КЪМ 30.09.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРИ ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , КЪМ 30.09.2019 Г.