Публикации

Показват се публикации от август, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.07.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.07.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.07.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.07.2021г.