Публикации

Показват се публикации от април, 2020

БЮДЖЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА ЗА 2020 Г.

Изображение

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Изображение
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.03.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.03.2020г.     Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.03.2020г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 29.02.2020 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2020 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С.бРЕНИЦА КЪМ 28.02.2020 Г