Публикации

Показват се публикации от април, 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Изображение
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 до 31.03.2017г. Сборен отчет за изпълнение на бюджета по проект "Твоят час" - І тримесечие       Сборен отчет за изпълнение на бюджета по проект "Детето е светът", програма Еразъм+ - І тримесечие