Ученически съвет

 
План за дейността на ученически съвет за учебната 2022/ 2023 година

Членове на Училищен ученически съвет:

Председател: Илиан Бориславов Бановски - VII клас

Протоколчик: Галена Иванова Нанкова -V клас

Членове: 

Александра Боянова Мишковска - VI клас

Раиса Дилянова Димитрова - IV клас

Александра Мриянова Димитрова - III клас

Преслава Веселинова Миткинска - II клас

Вяра Илиянова Сергеева - I клас

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"