Подкрепа за успех


Информация за проект "Подкрепа за успех"

Цели на проекта: 

Повишаване нивото на обучение по Математика, Български език и литература и Английски език

Повишаване на мотивацията за учебна работа чрез развиване на индивидуалните способности и потребности на всеки ученик

Осигуряване на индивидуална скорост на обучение съобразена с особеностите на всяко дете от групата

Очаквани резултати:

Повишаване на нивото на постиженията на учениците

 

ОУ "Христо Ботев" с.Бреница - работа по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2019/2020г. 

Сформирани са следните групи:

Български език и литература - група 1-2 клас - с ръководител М. Маринска

Български език и литература  -  група 2 клас  -  с ръководител А. Иванова

Български език и литература - група 4 клас - с ръководител А.Кънчева

Математика - група 1-2 клас - с ръководител Капка Кузманчовска

Математика - група 3 клас - с ръководител - Галинка Тодорова

Математика - група 4 клас - с ръководител Катерина Георгиева

Математика - група 6 клас - с ръководител Христина Каменовска

Английски език - група 5-7 клас - с ръководител Краснодар Кацаров

Български език и литература - група 5-7 клас - с ръководител С. Беремска


ОУ "Христо Ботев" с.Бреница започва работа по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2018/2019г.

 Сформирани са следните групи:

Български език и литература  -  група 2 клас  -  с ръководител Г. Тодорова 

Бългрски език и литература - група 4 клас - с ръководител К.Георгиева

Математика  -  група 1 клас  -  с ръководител  Антоанета  Иванова

Математика - група 2 клас - с ръководител Капка Кузманчовска

Математика - група 3 клас - с ръководител Аксения Кънчева

Математика -  група 4 клас - с ръководител Милена Маринска

Български  език  и  литература  -  група 5-6 клас  -  Соня Беремска

Математика - група 5 клас - с ръководител Маргаритка Малкоданска


ОУ "Христо Ботев" с.Бреница започва работа по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2019/2020г.

 Сформирани са следните групи:

Български език и литература  -  група 1 клас  -  с ръководител М.Маринска 

Математика  -  група 1-2 клас  -  Капка Кузманчовска

Бългрски език и литература - група 2 клас - с ръководител А.Иванова

Математика  -  група 3 клас  -  с ръководител  Антоанета  Иванова

Български език и литература - група 4 клас - с ръководител А.Кънчева

Математика - група 4 клас - с ръководител Катерина Георгиева

Български език и литература - група 5-7 клас - с ръководител С.Беремска

Английски език - група 5-7 клас - с ръководител Краснодар Кацаров

Математика -  група 6 клас - с ръководител Христина Каменовска


ОУ "Христо Ботев" с.Бреница започва работа по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2020/2021г.

 Сформирани са следните групи:

Български език и литература  -  група 1 клас  -  с ръководител Аксения Кънчева

Математика -  група 1 клас - с ръководител Катерина Георгиева

Български език и литература - група 2 клас - с ръководител М.Маринска

Математика -  група 2 клас - с ръководител Милена Маринска

Български език и литература - група 3 клас - с ръководител Капка Кузманчовска

Математика  -  група 3 клас  -  с ръководител  Антоанета  Иванова

Български език и литература - група 4 клас - с ръководител Галинка Тодорова

Математика - група 4 клас - с ръководител Галинка Тодорова

Български  език  и  литература  -  група 5 клас  -  Соня Беремска

Български  език  и  литература  -  група 7 клас  -  Соня Беремска

Математика - група 6 клас - с ръководител Христина Каменовска

Математика - група 7 клас - с ръководител Христина Каменовска

Английски  език  -  група 5 клас  -  Краснодар Кацаров

Английски  език  -  група 6 клас  -  Краснодар Кацаров


ОУ "Христо Ботев" с.Бреница започва работа по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2021/2022г.

 Сформирани са следните групи:

Български език и литература  -  група 1 клас  -  с ръководител Г. Тодорова

Математика -  група 1 клас - с ръководител Галинка Тодорова

Български език и литература - група 2 клас - с ръководител А.Кънчева

Математика -  група 2 клас - с ръководител Аксения Кънчева

Български език и литература - група 3 клас - с ръководител М. Маринска

Математика  -  група 3 клас  -  с ръководител  Милена Маринска

Български език и литература - група 4 клас - с ръководител А.Иванова

Математика - група 4 клас - с ръководител Антоанета Иванова

Български  език  и  литература  -  група 5 клас  -  Соня Беремска

Български  език  и  литература  -  група 6 клас  -  Соня Беремска

Български  език  и  литература  -  група 7 клас  -  Соня Беремска

Математика - група 5 клас - с ръководител Христина Каменовска

Математика - група 6 клас - с ръководител Христина Каменовска

Математика - група 7 клас - с ръководител Христина Каменовска

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"