Твоят час

ТВОЯТ ЧАС


От месец октомври 2016 година училището работи по проект BG05M20PO01-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1 и фаза 2, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

В зависимост от желанията на учениците бяха създадени 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 7 групи за занимания по интереси.

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

 • Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в прогимназиален етап - ръководител Соня Беремска;
 • Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Английски език в прогимназиален етап - ръководител Краснодар Кацаров;
 • Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в ІІІ и ІV клас - ръководител Галинка Тодорова;
 • Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Математика в І клас - ръководител Моника Янева.


ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Творческа работилница" - ръководител Милена Маринска;
 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Родолюбие" - ръководител Антоанета Иванова;
 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Готварство" - ръководител Ваня Буковска;
 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Компютърът - прозорец към света" - ръководител Снежана Цокова;
 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Опознай родината, за да я обикнеш" - ръководител Валентина Ангелова;
 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - Клуб "Електротехника и електроника Архимед" - ръководител Петко Малкодански;

 • Извънкласна дейност за занимания по интереси - ФК "Искър" Бреница - ръководител Цветослав Пенкьовски.

 
                                                             

                                                                   ...

 

Творческа работилница
/Публична изява/
         На 20. 12. 2016 година от 14.10 часа в фоайето на училището се проведе първата публична изява на групата „Творческа работилница“
Най-малките участници в проекта „Твоят час”  от групата за занимания по интереси „Творческа работилница” с ръководител Милена Маринска, подготвиха и представиха изложба на тема „Коледа е!”
Гости на събитието бяха директора на  ОУ ”Христо Ботев”, представител на училищния съвет “Твоят час“, учители, ученици и родители.
Изложбата, която учениците подредиха, показа уменията и красотата сътворена от техните сръчни ръце. Тя разкрива сетивността на младите хора и стремежа им към себеутвърждаване и изява. Всеки посетител се наслади на естетическата гледка.
На празника присъстваха много ученици, учители, родители. Малките сръчковци представиха пред своите родители какво са изработили в групата. След приветственото слово на ръководителя на Творческа работилница, участниците споделиха свои впечатления и приветстваха всички присъстващи с коледни песни и стихчета.
Г-жа Веселка Георгиева, директор на училището поздрави учениците за красивите  творения.
Изложбата съдаде коледно настроение в цялото училище.


                                                             ...

 
 
                                                              ...

 

 

 КЛУБ РОДОЛЮБИЕ
Публична  изява
На 23.12.2016г. се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси при клуб Родолюбие към Основно училище „Христо Ботев“ с. Бреница. Изявата се състоя в изложба на сурвачки, картички, битов кът. Организираха и проведоха коледно тържество.В него чрез песни,стихове и сценки показаха какво са научили по време на заниманията за обичайте и традициите при посрещане на празника Бъдни вечер. Бяха представени ритуалите и обредите свързани с посрещането на Бъдни вечер – бъдникът, постните ястия, прикадяването на вечерята, коледуването и благопожелания. С помощта на родителите си учениците подредиха трапезата, за да бъде силна, здрава и плодородна годината им. Гости на тържеството бяха родители, представител на училищния съвет “Твоят час“, ученици и учители от училището. Ръководител на клуба – г-жа Ант.Иванова

                                                     ... КЛУБ РОДОЛЮБИЕ
Публична  изява
На 17.02.2016г. се проведе публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси при клуб Родолюбие към Основно училище „Христо Ботев“ с. Бреница. Изявата се състоя в представяне на презентация, литературно-музикална композиция  и  интересни данни  за Апостола. Чрез силата на художественото слово учениците изразиха своето отношение към Левски. Така те засвидетелстваха преклонението си  пред делото на великия Апостол. Гости на тържеството бяха родители, представители на училищния съвет “Твоят час“, ученици и учители от училището. Ръководител на клуба – г-жа Ант.Иванова


 


...
 

 КЛУБ РОДОЛЮБИЕ
Публична  изява
На 02.03.2017г.се проведе третата публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за занимания по интереси при клуб Родолюбие към Основно училище „Христо Ботев“ с.Бреница. 139 годишнината от Освобождението на България бе тържествено отбелязана  като присъстващите имаха удоволствието да се запознаят с презентация на тема ”3-ти март-Национален празник на Република България” както и литературната композиция „На теб,Българийо,свещенна”, посветена на този празник. Трети март е дата, която ни кара да се гордеем,че сме българи, да обичаме родината си и да се прекланяме пред подвига на героите дали живота си за нашата свобода.Чрез силата на художественото слово учениците изразиха своето отношение към великите герои  на България като Левски, Ботев, Каравелов, Раковски. Разказаха за Априлското въстание, за Руско-турската освободителна война, както и за преминаването на отряда на ген. Гурко. Гости на тържеството бяха родители, представители на училищния съвет “Твоят час“, ученици и учители от училището. Учениците взеха участие с представяне на поетично музикален рецитал на  тържеството по случай Националния празник  пред обществеността на селото на 03.03.2017г .
      
 Ръководител на клуба – г-жа Ант.ИвановаКоментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"