Публикации

Показват се публикации от май, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ В ОУ"ХР.БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 30.04.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КЪМ 30.04.2019 Г. В ОУ"ХР.БОТЕВ4,С. БРЕНИЦА   

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.03.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КЪМ 31.03.2019 Г. В ОУ"ХР.БОТЕВ",С.БРЕНИЦА