Публикации

Показват се публикации от април, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.03.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.03.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.03.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 28.02.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 28.02.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 28.02.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 28.02.2021г.