Публикации

Показват се публикации от юни, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 31.05.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 31.05.2019 Г.