Публикации

Показват се публикации от август, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.07.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.07.2019 Г.