Публикации

Показват се публикации от април, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С.БРЕНИЦА КЪМ 31.03.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ+"     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"