Публикации

Показват се публикации от септември, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО БРЕНИЦА КЪМ 31.08.2018 Г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО БРЕНИЦА КЪМ 31.08.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО БРЕНИЦА КЪМ 31.08.2018 Г.