Публикации

Показват се публикации от ноември, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.10.2019 Г. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕРАЗЪМ+ КЪМ 31.10.2019 Г.