Публикации

Училищен учебен план за 6 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 5 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 4 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 3 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 2 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 1 клас през учебната 2023/ 2024 година

Изображение
 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 31.07.2023г.

Изображение
 

Утвърден бюджет за 2023 година

Изображение
 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

Изображение