Публикации

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2024г. до 31.01.2024г.

Изображение
 

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Изображение

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 30.11.2023г.

Изображение