Публикации

Показват се публикации от октомври, 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2017 Г. ДО 30.09.2017 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2017 Г. НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+    СБОРЕН ОТЧЕТ ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"