Публикации

Показват се публикации от август, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.07.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 31.07.2018 Г.