Публикации

Показват се публикации от юли, 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Изображение
Сборен отчет за изпълнение на бюджета с натрупване за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Сборен отчет за изпълнение на бюджета по проект "Твоят час"за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.   Сборен отчет за изпълнение на бюджета на проект "Детето е светът" по програма Еразъм + за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.  

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.

Изображение
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г. Сборен отчет за изпълнение на бюджета с натрупване по проект "Твоят час" за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.   Сборен отчет за изпълнение на проект "Детето е светът" по програма Еразъм+ за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.

Изображение
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета с натрупване от 01.01.2017г. до 30.04.2017г. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета по проект "Твоят час" от 01.01.2017г. до 30.04.2017г.   Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета по проект "Детето е светът" по програма Еразъм+ от 01.01.2017г. до 30.04.2017г.