Публикации

Показват се публикации от ноември, 2013

1 ноември 2013г.

Изображение
За да обърнем погледа на нашите ученици към всичко ценно и светло от нашето минало и да ги приобщим към това минало учениците от ІІ и V клас заедно с класните ръководители бяха подготвили рецитал и презентация. Децата припомниха делата на: Св. Иван Рилски, Григорий Цамблак, Йосиф Бдински, Владислав Граматик, Неофит Бозвели и др.  Прокламацията на деня: "Нека денят на Свети Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни".