ЕРАЗЪМ +

ПРОЕКТИ ЕРАЗЪМ +


2014г - 2016г - "Реалностите за които сме слепи, но могат да спасят нашия живот"

От 01.09.2014 година ОУ "Христо Ботев" работи по проект на Еразъм +, КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегическо партньорство в сферата на училищното образование. Темата на проекта е "Реалностите, за които сме слепи, но могат да спасят нашия живот". Срок за изпълнение - 2 години. Координатор по проекта е средно училище от гр.Денизли, Турция, а партньори са училища от гр.Мазарино, Италия; гр.Корабия, Румъния; гр.Фамаликао, Португалия и ОУ "Христо Ботев", с.Бреница.
Първата международна среща (януари 2015г.) по проекта бе осъществена в с.Бреница, България. В нея взеха участие по четирима учители от всяко партньорско училище. Нейната цел бе да се изготви въпросник по темата и да се уточнят дейностите, които ще се извършат до следващата среща от всеки партньор.
Втората среща беше в гр.Корабия, Румъния през март 2015г. В нея взеха участие по шестима ученици и по трима учители от всяко училище. Всички бяха подготвили предложения за мото и лого на проекта. Чрез тайно гласуване бяха избрани най-добрите от тях. На същата среща бяха представени много доклади от учениците - за здравните закони в съответната държава; за темите в учебниците, свързани с проекта; за прочетени здравни книги; за символите върху опаковките на храните и напитките.2016г - 2018г - "Детето е светът"

От 01.09.2016 година ОУ "Христо Ботев" работи по проект на Еразъм +, КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегическо партньорство в сферата на училищното образование. Темата на проекта е "Детето е светът". Срокът за изпълнение на проекта е 2 години. Координатор по проекта е начално училище от град Токат, Турция. Партньори по проекта са училища от Румъния, Полша, Германия, Латвия и ОУ "Христо Ботев", с.Бреница, България.
В проекта са заложени 6 срещи. В две от тях ще вземат участие и ученици от училището. 
Основната цел на проекта е чрез дейностите, описани в него да се социализират учениците, да се приемат като нормални индивиди, да заздравят своите способности за комуникация, да придобият умения за разрешаване на проблеми, да могат да поемат отговорности, да подпомагат образователния процес.
Дейностите, описани в проекта са разнообразни - детски игри, посещения на кино и театър, подготовка на театрални постановки, състезания (за четене на стихове, шах, тенис на маса, пеене), екскурзии с образователна цел, пикници.


2017г - 2019г - "Учене чрез пейзажи"

От 01.09.2017г. ОУ „ Христо Ботев ”с. Бреница партньор по 2 международни проекта по програма „ ЕРАЗЪМ +”КД 2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегическо партньорство в сферата на училищното образование ;

І . Темата на проекта е : „ Учене чрез пейзажи ”. Срок на изпълнение – 2 години.
Координатор по проекта е средно училище в Измир – Турция, партньори са училища от Ксанти / Гърция /, Шарнак / Турция / , Ларнака / Кипър / , Сежана / Словения /, Киршехир / Турция / , и ОУ „ Христо Ботев ” с. Бреница.
Целта на проекта е да се подкрепят както талантливи ученици, така и такива с различни специални нужди , интересуващи се от науката и иновациите в областта на физическата култура, чрез въвеждане на промени в методите на преподаване. Учениците да бъдат стимулирани от мултикултурна среда и учителите да имат възможност да споделят свои начини на преподаване.

...


2017г - 2019г - "Нов метод за обучение по английски език"

ІІ. Темата на втория проект е : „ Нов метод за учене на английски език ”. Срок за изпълнение – 2 години

Координатор по проекта е частно средно училище в Истанбул, Турция, а партньори са училища от Бая Маре / Румъния /, Ясберени / Унгария / и ОУ „ Христо Ботев ”с. Бреница.

Цел на проекта е: В училищата да се подобрят подходите за преподаване на Английски език , да се мотивират учениците да учат чужди езици, да усетят междукултурния и междуличностния обмен, преподаването на английски език чрез разкази да бъде предизвикателство и източник на вдъхновение и забавление.   
 


2018г - 2020г - "Днес мечтател, утре лидер"


Цел на проекта :

- Опознаване културата и бита на нашите партньори;

- Откриване на сходствата и различията между народите;

- Възпитаване на уважение и толерантност към различията на другите;
- Учениците да станат приятели с деца от цяла Европа и активно да общуват с тях;  

        

        Училища:

1. Германия - Leonardo da Vinci Gesamtschule.
2. Латвия - Uplesleju internatpamatskola rehabilitacijas centers
3. Турция - Nene Hatun Ilkokulu
4. Португалия - Escola Basica e Secundaria
5. Румъния - Scoala Gimnaziala "Zaharia Stancu"

        Стартиране на проект: 1 октомври 2018г.

        Продължителност на проект: 24 месеца      Очаквани резултати: 

         учениците:


- Ще придобият умения да общуват с връстници от Европа и света;
- Ще обогатят знанията си за културите на страните - участнички;
- Ще развият умения в областта на изкуствата, информационните технологии и чуждите езици;
- Ще разширят знанията и уменията си в пресъздаването на собствените си традиции;


учителите:

- Ще се запознаят с различни образователни системи;
- Ще имат възможност да обменят идеи и добри практики с колеги от други страни;
- Ще разширят своите хоризонти и ще подобрят личното и професионалното си развитие;


2018г - 2020г - "CONNECT"

Цел на проекта :

- Да се подобри приемственосттра между страните с различни култури, етнически и обществени различия;
- Да се подобри комуникацията между учители, ученици и родители;
- Да се повиши компетентността по английски език;
- Да насърчи европейските ценности и сближаването между европейските граждани;
- Да се повиши самочувствието и съзидателността на учениците;
- Да се даде възможност за обмяна на опит и добри практика между учителите;

Училища:

1. Основно училище "Христо Ботев" - България, 122 ученика, 12 учители;
2. Средно училище "Аташехир" - 1006 ученика, 62 учители, Инстанбул, Турция;
3. Средно училище "Фосацесия" - 900 ученика, Италия;
4. Основно училище "Медводе" - 380 ученика, 45 учители, Словения;
5. Основно училище "Крола Яна" - 563 ученика, 52 учители, Гливице, Полша; - главен координатор

Главен координатор на ОУ “Христо Ботев“ е :

Краснодар Кацаров-старши учител по английски език.

Другите участници в проекта са :

-         Веселка Георгиева – директор

-         Цветослав Пенкьовски – зам. директор

-         Валентина Ангелова – старши учител по История и цивилизации и География и  икономика

-         Христина Каменовска – учител по Математика и природни науки

И децата от прогимназиален курс.Стартиране на проект: 1 септември 2018г.

Продължителност на проект: 24 месеца


Очаквани резултати: 

За учениците:

- подобрено ниво на английски език;
- подобрени комуникационни и социални умения;
- умения за работа в екип;
- по-добра взаимовръзка между ученици, учители и родители;
- по-добро самочувствие;
- среща с други култури;

За учителите:

- ще придобият нови методически пособия;
- ще придобият знания за различните образователни системи и култури;
- ще имат възможност да подобрят своите подходи и да прилагат иновационни дейности чрез обмен на идеи;
- ще придобият повишена мотивираност и компетентност за решаване на различни проблеми;


Първата среща се проведе в Италия.

Темите бяха история и музика

Втората среща се проведе в Полша.

Темите бяха легенди и хобита


Третата среща бе в Словения

Темите бяха География и Игри


Предпоследната среща се проведе онлайн (поради пандемията от Ковид-19 ).

Домакин бе нашето училище

Последната среща се проведе в Истанбул, Турция. На нея не присъстваха деца. Направени бяха планове на уроци и се обсъди темата за мултикултурното образование

Освен основната цел на проекта , както и във всеки друг проект по Еразъм , бяха постигнати и други цели като :

а. Посещение на културни забележителности:

църкви и архитектурни паметници – Италияизложби и музеи – Полша


природни забележителности – Словения

            езерото Блед и пещерата Постойна


Координаторите на проекта участваха с желание във всички мероприятия и се забавляваха.
2018г - 2020г - "Уважавай своя връстник, не тормози другите, бъди приятелски настроен"

Цел на проекта: 

- да създаде умения за справяне с агресията;
- да се обменят идеи за справяне с проблема на насилието;
- да повиши езиковите умения;
- да насърчи европейските ценности и сближаването между европейските граждани;

Училища:

1. Основно училище "Христо Ботев" - България;
2. Средно училище "Eryaman Kooperatifler Birligi" - Турция;
3. Основно училище "Domovinske Zahvalnosti" - Хърватия;
4. Училище "Фиорентино" - Италия;
5. Училище "Карлос Тейкшейра Фафе" - Португалия;
6. Училище "Kauno Kulautuvos" - Литва;

Стартиране на проекта: 1 октомври 2018г.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Очаквани резултати:

За учениците: 

- подобрено ниво на английски език;
- подобрени комуникационни и социлани умения;
- умения за работа в екип;
- умения за решаване на свои проблеми;
- умения за решаване на чужди проблеми (връстници, родители и други);
- среща с други култури;

За учителите:

- ще придобият нови методически пособия по проблемите с тормоза;
- ще придобият знания за различните образователни системи и култури;
- ще имат възможност да подобрят своите подходи и да прилагат иновационни дейности чрез обмен на идеи;
- ще придобият повишена мотивираност и компетентност за решаване на проблемите с агресията;


Проект : "Ефектът на метода CLIL в преподаването на чужди езици"

Първата мобилност на проект Еразъм + наречен "Ефектът на метода CLIL  в преподаването на чужди езици" се проведе в MERSIN - Турция. Завършихме първата мобилност на нашия проект Еразъм +, наречен „The Effect of Clil Method in Foreign Language Teaching (CLIL)“, организирана от основно училище Toroslar Yusuf Bayık, с учители от партньорски училища по проекта от Полша, България, Румъния и Турция. В края на дейността получихме нашите сертификати с участието на мениджърите на клоновете на националното образование в Торослар г-н Селим ОНАЙ и г-н Каан АЙДЕМИР.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски