Публикации

Показват се публикации от февруари, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021г.

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.01.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев",с.Бреница към 31.01.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.12.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.12.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.12.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020г.

Изображение
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.11.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 30.11.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.11.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 30.11.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г.

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.10.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.10.2020г.