Публикации

Показват се публикации от декември, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХР.БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 30.11.2019 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ОУ"ХР.БОТЕВ",С. БРЕНИЦА КЪМ 30.11.2019 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КЪМ 30.11.2019 Г.