Oбществен съвет

Състав на обществения съвет
(мандат XII.2016г. - XII.2019г.)

от XII.2016г - IX.2018г

Председател: Поля Иванова

Членове: 
1.Пламен Лъжовски
2.Преслава Василева
3.Цецка Цветкова
4.Силвия Денчева

Резервни членове:
1.Наталия Буковска
2.Дамянка Дилкинска
3.Еличка Съйнова
4.Петя Вълчешка
5.Наталия Николова 

от IX.2018г - XII.2019г.

Председател: Дамянка Дилкинска

Членове: 
1.Пламен Лъжовски
2.Преслава Василева
3.Еличка Съйнова
4.Силвия Денчева

Резервни членове:
1.Наталия Буковска
2.Петя Вълчешка
3.Наталия Николова


Състав на обществения съвет
(мандат XII.2019г. - XII.2022г.)


Председател: Лъчезар Желев

Членове: 
1.Мариана Решовска
2.Наталия Николова
3.Юлия Маринова
4.Мариела Калчовска

Резервни членове:
1.Наталия Буковска
2.Александра Костадинова
3.Силвия Денчева
4.Преслава Василева
5.Нели Дочовска 

Състав на обществения съвет

(мандат XII.2022г. - XII.2025г.)

Председател: Лъчезар Желев

Членове:
1.Марина Генова
2.Първолета Косташка
3.Александра Костадинова
4.Милица Савкинска

Резервни членове:
1.Цветелина Николова
2.Венета Атанасова
3.Анелия Маринова
4.Мариела Калчовска


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"