Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2023г. до 31.07.2023г.

 


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски