Публикации

Показват се публикации от март, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2019 Г.       СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С.БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2019 Г.  

БЮДЖЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА ЗА 2019г.

Изображение

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.01.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.01.2019 Г.