Публикации

Показват се публикации от ноември, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.10.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.10.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "КПРПС" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.10.2021г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година (17.11.2021г.)

Изображение
 

Дневен режим за учебната 2021/2022г.

Изображение