Публикации

Показват се публикации от август, 2017

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

Изображение
              СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА С НАТРУПВАНЕ КЪМ 31.07.2017 Г. СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 31.07.2017 Г