Публикации

Показват се публикации от януари, 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Изображение
ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.12.2019 Г.   СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕРАЗЪМ+ В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.12.2019 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.12.2019 Г.