Публикации

Показват се публикации от март, 2020

Създаване на организация за електронно обучение

file:///C:/Users/PC/Downloads/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2.pdf

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С.БРЕНИЦА КЪМ 31.01.2020 Г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ПРИ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.01.2020 Г.   СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" ПРИ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 31.01.2020 Г.