Публикации

Показват се публикации от октомври, 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.09.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 30.09.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.09.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 30.09.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020г.

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.08.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.08.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.08.2020г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.08.2020г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021г.

Изображение
 

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

Изображение
 

Дневен режим за учебната 2020/2021г.

Изображение