Публикации

Показват се публикации от февруари, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КЪМ 30.11.2018 г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ + КЪМ 30.11.2018 г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 30.11.2018  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КЪМ 31.10.2018 г.   СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ КЪМ 31.10.2018 г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 31.10.2018 г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"КЪМ 31.12.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ КЪМ 31.12.2018 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 31.12.2018 Г.