Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.Работата по проекта стартирахме с провеждане на родителска среща на 21.12. 2015 г., на която г-жа Буковска запозна родителите с целите и задачите на проекта, с дейностите, залегнали в него, с очакваните резултати в края на проекта и с участниците, ангажирани в реализирането му. Родителите бяха призовани за съпричастност и активно участие, за да могат всички заедно-ученици, учители и родители да осъществят целите и задачите на проекта и да се мотивират да водят здравословен начин на живот.
Проведена бе анкета „Здравословен начин на живот”, която имаше за цел да установи какви са нагласите на родителите спрямо физическата активност и здравословното хранене. Резултатите показват, че те са добре информирани за воденето на здравословен начин на живот, на практика трудно се  реализира поради ниски доходи, липса на време и др.

 
На 11.02.2016г. в Часа на класа бе направена анкета с учениците от 5 и 6 клас за проучване здравословните навици  и  физическата им активност.
Резултатите, получени след анкетирането, показват, че учениците имат познания, но в същото време се наблюдават негативни резултати:
-         недостатъчна физическа активност;
-         нездравословно хранене-близо една трета от учениците /28,6%/ не  обядват всеки ден, а 38,3% не консумират топла храна на обяд;
-         83% от анкетираните консумират ежедневно и повече от един път дневно захарни изделия, колбаси и безалкохолни напитки.
Към тези поведенчески фактори могат да се добавят и други, които са безспорни:-многочасов дневен престой пред компютъра и телевизора, компромис с качеството за сметка на цената на хранителните продукти.

Учениците под ръководството на г-жа Буковска и медицинската сестра Н. Дочовска създадоха информационен кът на цетралния вход на училището.

На 22.01. 2016 г. с изложба и беседа отбелязахме Европейския ден на здравословното хранен /24 януари/.
На 22. 02. 2016 г. се проведе дискусия на тема „ Здравословен начин на живот” с родители, ученици, учители и медицинската сестра. Целта бе да се установи до каква степен участниците са запознати с проблема и да се споделят начините за решаването му.
С помощта на учителя по ИТ г-жа С.Цокова, изработихме брошури/листовки/, в които посочихме 7 правила за здравословен живот и здравословно хранене. Върху всяка се открояваше и мотото - ”Избирам да спортувам и да живея здравословно”.На 23.03.2016г. осъществихме инициативата „Предай нататък” - раздадохме брошури /листовки/ в училище и на обществени места. Нашата главна идея беше да повишим гражданското съзнание и култура на учениците и обществеността относно здравословния начин на живот и полезните навици. Всеки, който разгледа брошурата, да се замисли, „че ако не намери време да води здравословен начин на живот, ще се наложи да намери време за боледуване” и да предаде нататък.Изработихме постери на тема „На МАХ бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”, които поставихме в двете фоайета на училището /1и 2 етаж/. Разпределихме ги в 2 групи на двата етажа, за да събудим интерес и засилим осведомеността на голям брой ученици, учители и родители, относно мерките за противодействие на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

В Часа на класа мед. сестра проведе поредица от здравни беседи с учениците на възраст 11-14 години, с цел да се повишат нивото на здравните знания и уменията на учениците за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот. Основните теми, с които бяха запознати учениците са:
-         „Наднормено тегло и заболявания, свързани със затлъстяването” /15.02.2016г./;
-         „Здравословно хранене” /14.03.2016г./;
-         „Здравословен начин на живот” / 11.04.2016г./;


 
През март организирахме конкурс за есе и рисунка на тема „С какво бих заменил 1 час  пред телевизора и компютъра”  В часовете по изобразително изкуство и следобедните занимания по интереси всеки с въодушевление нарисува рисунка, в която представи своята концепция по темата.
Въодушевени от идеята на проекта, сътворихме есета. Чрез езика на словото дадохме воля на своите творчески умения и желание да споделим наученото по темата, да насърчим младите хора да водят здравословен начин на живот.
Изработихме и подържахме уебстраница към сайта на училището, на който публикувахме информация по проекта /текстов и снимков материал/.
Направихме мултимедийна презентация „Здравословен начин на живот” и представихме на 25.03.2016г. пред малките ученици /1-4 клас/. Целта ни бе да информираме и повишим знанията им относно опасностите, до които води затлъстяването, кои са вредни храни и навици на хранене. Да ги подтикнем от ранна възраст да осъзнаят ползите от здравословно хранене и физическа активност.


На 28. 04. 2016 г. осъществихме очаквания с огромно нетърпение от всички поход под наслов „Движението – това е здраве”, с който отбелязахме световния ден на движението. Весел детски смях и викове огласиха красивата ни местност. Играхме различни състезателни игри, федербал, народна топка, футбол. Наясно сме, че за да сме здрави, трябва да спортуваме и да превърнем здравословния начин на живот в своя кауза.
Завършихме работата си по проекта с празник под наслов „Ние знаем как да бъдем здрави”. Като истински посланици на здравето за пореден път демонстрирахме, че искаме да пораснем здрави, красиви и стройни.