Документи

Документи за учебната 2023/2024г.
Документи за учебната 2022/2023г.

Документи за учебната 2021/2022г.Документи за учебната 2020/2021г.

Годишен план на училището за учебната 2020/2021г.

Дневен режим за учебната 2020/2021г.

Етичен кодекс на общността за учебната 2020/2021г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021г.

Програма за превенция на ранното напускане на училището за учебната 2020/2021г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2020/2021г.

Процедура за подбор на длъжност "Образователен медиатор" 2020/2021г. 

Училищен учебен план за учебната 2020/2021г. 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"