Публикации

Показват се публикации от септември, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 31.08.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.08.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 31.08.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.08.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване на прoект "КПРПС" в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.08.2021г.

График за консултации на родители и водене на учебната документация за съответната паралелка от класни ръководители за учебната 2021/2022г.

Изображение
 

График за консултации по учебни предмети за учебната 2021/2022г.

Изображение
 

Процедура за подбор на длъжност "Образователен медиатор" 2021/2022г.

Изображение