Публикации

Показват се публикации от февруари, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.01.2018г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ + ”КЪМ 31.01.2018г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ТВОЯТ ЧАС ”КЪМ 31.01.2018г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.11.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ + ”КЪМ 30.11.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ТВОЯТ ЧАС ”КЪМ 30.11.2017г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.10.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ + ” КЪМ 31.10.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ТВОЯТ ЧАС ”КЪМ 31.10.2017г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.08.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ЕРАЗЪМ + ”КЪМ 31.08.2017г.     СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ „ ТВОЯТ ЧАС ”КЪМ 31.08.2017г.  

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.

Изображение
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 28.02.2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Изображение
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.12.2017г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма "Детето е света" в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - фаза 1" в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г.