Публикации

Показват се публикации от декември, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.11.2021г

Изображение
 

Правила и мерки за работа в ОУ "Христо Ботев", през учебната 2021/2022г. в условията на COVID-19

Изображение
 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа съгласно приложението

Изображение