Публикации

Показват се публикации от юли, 2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 30.06.2019 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ В ОУ"ХРИСТО БОТЕВ",С.БРЕНИЦА КЪМ 30.06.2019 Г.