Публикации

Показват се публикации от юли, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджет към 30.06.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО БРЕНИЦА КЪМ 30.06.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ КЪМ 30.06.2018 Г. ПРИ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО БРЕНИЦА      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 30.06.2018 Г. ПРИ ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" , СЕЛО БРЕНИЦА