Публикации

Показват се публикации от март, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2018 Г.    СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ + НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦА КЪМ 28.02.2018 Г.