Публикации

Показват се публикации от октомври, 2021

Отчет за касово изпълнение на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г

Изображение
  Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.09.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.09.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 30.09.2021г. Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.09.2021г.

Училищен учебен план за 7 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 6 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 5 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 4 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 3 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 2 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Училищен учебен план за 1 клас през учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Годишен план на училището за учебната 2021/2022 година

Изображение
 

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

Изображение