Публикации

Показват се публикации от септември, 2022

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/ 2023 година

Изображение
 

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022/ 2023 година

Изображение
 

График за консултации на родители и водене на учебната документация за съответната паралелка от класни ръководители за учебната 2022/ 2023г.

Изображение
 

График за консултации по учебни предмети за учебната 2022/2023г.

Изображение
 

Дневен режим за учебната 2022/ 2023 година

Изображение
 

Етичен кодекс на ОУ "Христо Ботев" за учебната 2022/ 2023 година

Изображение