Публикации

Показват се публикации от октомври, 2018

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Изображение
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. БРЕНИЦАКЪМ 30.09.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КЪМ 30.09.2018 Г.      СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" КЪМ 30.09.2018 Г.