Нов шанс

Училището работи по Проект BG051PO001-4.3.01-0001 "Ограмотяване на възрастни" - "Нов шанс за успех". Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.
Сформирани бяха две групи по 12 обучаеми, с ръководители Антоанета Иванова и Милена Маринска по Български език и литература и Аксиния Цанкова и Галинка Тодорова по Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата. Проектът е с продължителност 100 дни. Започна на 18.06.2012г. и завърши на 06.11.2012г.


  


През учебната 2012/2013 година продължи работата по проекта. След ограмотяване на възрастни започна прогимназиалният етап на тяхното обучение. Възрастните ученици завършиха успешно V клас.
Образователният курс започна на 22.04.2013г. и завърши на 19.07.2013г. (с продължителност 12 учебни седмици). Учителите, които се включиха в проекта са:
Соня Беремска - Български език и литература
Мая Бусерска - Български език и литература
Краснодар Кацаров - Английски език
Снежана Цокова - Математика
Цветослав Пенкьовски - Информационни технологии, История и цивилизация и География и икономика
Мирослава Лъжовска - Човекът и природата
Ваня Буковски - Домашна техника и икономика 


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"