База

Основно училище "Христо Ботев" разполага с обновена материална база, предоставяща условия за съвременен процес и осигуряваща качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандарти.
В сградата на училището има седем класни стаи, един компютърен кабинет, четири стаи, оборудвани за часовете занимания по интереси на ГЦОУД, библиотека и голям и малък физкултурен салон, стол за хранене, медицински кабинет и работилница.
През 2012 година материалната база на ОУ "Христо Ботев" е ремонтирана изцяло - подменена е дограмата, вратите на сградата и е направено саниране на цялата сграда. Ежегодно се ремонтират всички класни стаи, физкултурните салони, коридорите и стола на училището. 
Материално-техническата база е на много добро ниво и непрекъснато се обновява.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"