Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 31.12.2017г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма "Детето е света" в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - фаза 1" в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 31.12.2017г.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски