Посланици на здравето

Нашите ученици станаха посланици на здраветоУчениците от V и VІ клас са единствените от община Кнежа, които участваха и преминаха първия етап в националния ученически конкурс "Посланици на здравето", иницииран от Министерството на здравеопазването. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., приета с Решение №538 на МС от 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.
   Сто и десет проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България. Тази година към партньорите на конкурса се присъедини и Министерството на околната среда и водите.
   За първа година проектите се разработиха  по две теми:  „На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!” и „На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”
Проектите, отговарящи на регламента, в категорията от 1-ви до 4-ти клас са 38, от 5-ти до 8-ми клас – 45 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 27.
Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2016 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването.
  Нашите ученици се надпреварват във втора възрастова категория 5-8 клас. С изключителен интерес те разработиха проекта си на тема: "Избирам да спортувам и да живея здравословно"
Ръководител на проекта е Ваня Буковска-възпитател V-VІІІ клас в ОУ " Христо Ботев".

Кратко представяне на идейната концепция:

 Искаме да пораснем здрави, красиви и стройни. Нека взаимно да си помогнем в придобиването на навици за спортуване и здравословно хранене! За да сбъднем утре нашите мечти, за да имаме бъдеще, трябва да бъдем здрави!  С този проект целим да повишим знанията и информираността на голям брой ученици и родителите относно опасностите, до които води затлъстяването, как да прилагат здравословен начин на хранене и живот, кои са вредни храни и навици на хранене, какви са начините за борба с наднормено тегло и затлъстяване, ползата от редовното спортуване. Целта ни е да подтикнем учениците да осъзнаят ползите от здравословното хранене и физическата активност и да намалят консумацията на вредни храни и обездвижването пред компютрите. Здравословният начин на живот е реално постижимо понятие, въпреки многото аспекти, които обхваща. Като цяло живеещият здравословно човек не пуши, поддържа здравословно тегло, храни се с полезни храни и спортува.

Предизвикателства пред нас и начини за справяне с тях?


Ние ще предложим модел за подражание и се надяваме нашия пример да бъде последван от други наши съученици. Ще говорим за проблема, няма да се примиряваме с него, ще информираме и ще апелираме, защото ние сме граждани на Европа и като такива, трябва да можем да живеем по европейските правила и закони.  
Да, има неблагоприятни влияния, които не можем да премахнем поне в близко бъдеще, но защо не започнем поне с дребните стъпки, които да подобрят нашия микросвят и качеството на живота на тези, които обичаме и разбира се на нас самите. Ще продължим да даваме нашия малък принос за създаването на по-здравословен свят, в който да живеем.
Воденето на здравословен живот не може да стане за един ден, но може всекидневно да правим малки и ползотворни крачки към целта – да повървим малко повече, да добавим плод към зърнената си закуска или още една чаша вода към дневната си доза. 


Работата по проекта стартирахме с провеждане на родителска среща на 21.12. 2015 г., на която г-жа Буковска запозна родителите с целите и задачите на проекта, с дейностите, залегнали в него, с очакваните резултати в края на проекта и с участниците, ангажирани в реализирането му. Родителите бяха призовани за съпричастност и активно участие, за да могат всички заедно-ученици, учители и родители да осъществят целите и задачите на проекта и да се мотивират да водят здравословен начин на живот. 
Проведена бе анкета”Здравословен начин на живот”, която имаше за цел да установи какви са нагласите на родителите спрямо физическата активност и здравословното хранене. Резултатите показват, че те са добре информирани за воденето на здравословен начин на живот, на практика трудно се  реализира поради ниски доходи, липса на време и др.На 11.02.2016г. в Часа на класа бе направена анкета с учениците от 5 и 6 клас за проучване здравословните навици  и  физическата им активност.

Резултатите, получени след анкетирането, показват, че учениците имат познания, но в същото време се наблюдават негативни резултати:

- недостатъчна физическа активност;

- нездравословно хранене-близо една трета от учениците/28,6%/ не  обядват всеки ден, а 38,3% не консумират топла храна на обяд;

- 83% от анкетираните консумират ежедневно и повече от един път дневно захарни изделия, колбаси и безалкохолни напитки.
Към тези поведенчески фактори могат да се добавят и други, които са безспорни: многочасов дневен престой пред компютъра и телевизора, компромис с качеството за сметка на цената на хранителните продукти.
 

Учениците под ръководството на г-жа Буковска и медицинската сестра Н. Дочовска създадоха информационен кът на цетралния вход на училището.


 
На 22.01. 2016 г. с изложба и беседа отбелязахме Европейския ден на здравословното храненe /24 януари/.
На 22. 02. 2016 г. се проведе дискусия на тема „ Здравословен начин на живот” с родители, ученици, учители и медицинската сестра. Целта бе да се установи до каква степен участниците са запознати с проблема и да се споделят начините за решаването му.

С помощта на учителя по ИТ г-жа С.Цокова, изработихме брошури/листовки/, в които посочихме 7 правила за здравословен живот и здравословно хранене. Върху всяка се открояваше и мотото - ”Избирам да спортувам и да живея здравословно”.

На 23.03.2016г. осъществихме инициативата”Предай нататък”-раздадохме брошури/листовки/ в училище и на обществени места. Нашата главна идея беше да повишим гражданското съзнание и култура на учениците и обществеността относно здравословния начин на живот и полезните навици. Всеки, който разгледа брошурата, да се замисли, „че ако не намери време да води здравословен начин на живот, ще се наложи да намери време за боледуване” и да предаде нататък.   Изработихме постери на тема ”На МАХ бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”, които поставихме в двете фоайета на училището /1 и 2 етаж/. Разпределихме ги в 2 групи на двата етажа,за да събудим интерес и засилим осведомеността на голям брой ученици, учители и родители, относно мерките за противодействие на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.


В Часа на класа мед. сестра проведе поредица от здравни беседи с учениците на възраст 11-14 години, с цел да се повишат нивото на здравните знания и уменията на учениците за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот. Основните теми, с които бяха запознати учениците са:

  - „Наднормено тегло и заболявания, свързани със затлъстяването” /15.02.2016г./;

   - „Здравословно хранене” /14.03.2016г./;

  - „Здравословен начин на живот” / 11.04.2016г./;

През март организирахме конкурс за есе и рисунка на тема „С какво бих заменил 1 час  пред телевизора и компютъра”.
В часовете по изобразително изкуство и следобедните занимания по интереси всеки с въодушевление нарисува рисунка, в която представи своята концепция по темата.


Въодушевени от идеята на проекта, сътворихме есета. Чрез езика на словото дадохме воля на своите творчески умения и желание да споделим наученото по темата, да насърчим младите хора да водят здравословен начин на живот.

Изработихме и подържахме уебстраница към сайта на училището, на който публикувахме информация по проекта/текстов и снимков материал/.

Направихме мултимедийна презентация ”Здравословен начин на живот” и представихме на 25.03.2016г. пред малките ученици /1-4 клас/. Целта ни бе да информираме и повишим знанията им относно опасностите, до които води затлъстяването, кои са вредни храни и навици на хранене. Да ги подтикнем от ранна възраст да осъзнаят ползите от здравословно хранене и физическа активност.
На 28. 04. 2016 г. осъществихме очаквания с огромно нетърпение от всички поход под наслов ”Движението – това е здраве” , с който отбелязахме световния ден на движението. Весел детски смях и викове огласиха красивата ни местност. Играхме различни състезателни игри, федербал, народна топка, футбол. Наясно сме, че за да сме здрави, трябва да спортуваме и да превърнем здравословния начин на живот в своя кауза.