Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

 

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 30.06.2020г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.06.2020г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.06.2020г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 30.06.2020г.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски