Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г.

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на ОУ"Христо Ботев", С.Бреница към 30.04.2020г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Подкрепа за успех" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.04.2020г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на проект "Образование за утрешния ден" в ОУ"Христо Ботев", с.Бреница към 30.04.2020г.


Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета на програма ЕРАЗЪМ + в ОУ "Христо Ботев", с. Бреница към 30.04.2020г.

 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски